Osalejate nimekiri on leitav siin, sektsioonide nimekiri siin.

Õigusteadlaste päevadest osavõtt on tasuline ja toimub ainult elektroonilise registreerimisega siin.
Eelnevalt tutvuge infoga siin.

NB! Registreerimisvormis palutud andmed tuleb täita iga osaleja kohta.

Osalustasu sisaldab kulutusi õigusteadlaste päevade ettevalmistusele, materjalidele, kohvipausidele ja lõunasöökidele kahel päeval. Osalustasu on 540 eurot.
Sadamateatris toimub 6. oktoobril õhtu koos toitlustamisega. Osalustasu on 96 eurot.

Tõend
Osalejad, kes soovivad saada digitempliga tõendi hilisemaks esitamiseks kutseorganisatsioonile osalemise arvestamiseks koolitusena, palume registreerida siin (registreerimine on üksnes tõendi saamiseks).
Digitempliga tõend saadetakse õigusteadlaste päevade järgselt registreerimisel sisestatud e-posti aadressile.

Loobumine
Juhul kui olete registreerunud ja osalustasu maksnud, kuid teil ei ole võimalik osaleda, palume sellest teatada esimesel võimalusel e-posti aadressil:  otp@iuridicum.ee 
Osalustasu tagastatakse, kui olete edastanud osalemisest loobumise teate hiljemalt 1.augustiks.