XXIX Eesti õigusteadlaste päevad toimuvad 19. ja 20. oktoobril 2006 Tartus. 

Esimese päeva plenaaristungid peetakse Vanemuise Kontserdimajas. Pärastlõunal toimub töö eraõiguse, avaliku õiguse ja karistusõiguse sektsioonides Vanemuise Kontserdimajas ja  õigusteaduskonna õppehoones Iuridicum II. Teisel päeval jätkuvad ettekanded ja arutelud sektsioonides ning lõppistung peetakse Tartu Ülikooli aulas.

Üritused

Neljapäeval, 19. oktoobril algusega kell 19.00 toimub Vanemuise Kontserdimajas pidulik õhtu koos toitlustamisega.  
Õigusteadlaste päevadel on võimalik osaleda ekskursioonil Tartu Õlletehasesse. Külastus kestab poolteist tundi ja selle käigus tutvutakse õllemuuseumiga. Registreerimine toimub päevade osalustasu maksmise järjekorras. 
Huvilised saavad külastada Tartu vanglat. Poolteist tundi kestva ekskursiooni käigus tutvutakse vangla administratiivhoone, meditsiinikorpuse, eeluuritavate ja kinnipeetavate sektsioonidega.