Sihtasutus Iuridicum on ajakirjade Juridica ja Juridica International väljaandja ning Põhiseaduse kommenteeritud veebiväljaande teostaja. Eesti õigusteadlaste päevade korraldamises osaleb sihtasutus 2003. aastast.