Juristkonna suurfoorum – Eesti õigusteadlaste päevad 100 – toimub 6.–7. oktoobril 2022 Tartus.

Kahel päeval mahuvad plenaar- ja lõppistungi vahele samaaegselt neljas sessioonis toimuvad arutelud kuueteistkümnes paneelis, millest osalevad enam kui 80 asjatundjat. Paneelide toimumiskohad jm praktiline info (toitlustuse korraldus vms) avaldatakse sügiseks vastavalt registreerimise tulemustele.

Tervitusõhtu toimub kolmapäeval, 5. oktoobril kell 20.00 Tartu Aparaaditehases (Kolm Tilli, Kastani 42). Sissepääs on tasuta, kuid üksnes elektroonilise registreerumise alusel siin.

Tervitusõhtu raames avaldatakse tänu ühinguõiguse ja maksejõuetusõiguse revisjoni töörühma ja komisjoni liikmetele nende panuse eest. Revisjonid on toimunud Euroopa Liidu Sotsiaalfondi meetme „Poliitikakujundamise kvaliteedi arendamine“ kaasrahastuse toel.

Esimene töine konverentsipäev võetakse kokku neljapäeval, 6. oktoobril kell 20.00 algava õhtuga Sadamateatris (Soola 5b).

37. Eesti õigusteadlaste päevade toimkonna koosolekuid peeti 10. augustist 2021 kuni
24. märtsini 2022. Programmi on panustanud Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium, Riigikohus, Õiguskantsleri Kantselei, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Eesti Kohtunike Ühing, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut.

E-posti aadress: otp@iuridicum.ee