Tänavuste õigusteadlaste päevade programm, sh kohvipausid, lõunasöögid ning tervitusõhtu ja õhtu Tartu turuhoones korraldatakse vastavalt Terviseameti nõuetele. 

Täiendavalt on paigaldatud Vanemuise kontserdimaja ja Tartu turuhoone juurde automaatsed termokaamerad, millega mõõdetakse sisenejate temperatuuri. Sakala konvendihoones ning Dorpati ja V-Spa konverentsikeskustes mõõdetakse osalejate temperatuuri meditsiiniliste termomeetritega.

Paneelide toimumiskohtades kontrollitakse osalejate nimesid vastavalt eelnevale registreerumisele. 

Palume neljapäeva hommikul saabuda varakult, et jõuaksite läbida termokaamera- ning nimekontrolli. Vanemuise kontserdimajas lõpetatakse saali sissepääs kell 9.55. Hilinejad suunatakse rõdule.


Kontaktide vältimiseks ei ole tavapärast sekretariaati, mistõttu palume küsimuste korral pöörduda vahetult tugipersonali poole, kes kannab eristuvaid särke.

Kahel konverentsipäeval on kõikidele tagatud võimalus võtta paneelidesse sisenemisel mask. Enesestmõistetavalt on kättesaadavad desinfitseerimisvahendid ja ürituste toimumise kohtades on leitav info, kus on näha nende paiknemine.

Päevade plenaar- ja lõppistungi ning arutelude jaoks paneelides on kasutuses neli suurt saali hoonetes: Vanemuise kontserdimaja kontserdisaal, V Spa konverentsikeskuse saal Sweden ning Dorpati konverentsikeskuse saalid Struve ja Baer. See lubab Terviseameti nõude (ruumi täituvus 50%) järgmiseks piisavalt istekohti.

NB! Alates 16. septembrist toimus registreerimine uuendatud tingimustel.
Muudatus puudutab üksnes Vanemuise kontserdimajas kell 10.00-14.00 toimuvat plenaaristungit, kuhu registreerumine on saali 50% täituvuse ja osalejate hajutamise nõude järgimiseks lõppenud.

16. septembrist registreerunud osalejatel on plenaaristungit võimalik jälgida veebiülekande vahendusel V Spa konverentsikeskuse Sweden saalist. Uuendatud tingimustel registreerunud osalejaid oodatakse hommikukohvile V Spa keskusesse, uksed avatakse kell 9.00. Keskpäevane kohvipaus (kell 12.10-12.30) ja lõuna (kell 14.00-15.00) korraldatakse neile samas.

NB! Toitlustamine toimub kohas, kus paneelis osaleja lõpetab ehk enne järgmisse paneeli siirdumist, palume kõhu täis süüa.

Kell 15 jätkuvad kõik paneelid toimumiskohtades, mille määramisel on arvestatud osalejate hajutamise ja ruumi täituvuse 50% nõuet. Paneelide täpsed toimumiskohad ja osalejate nimekirjad on avaldatud siin

Tavapärasest enam on loodud toitlustamiskohti, et tagada osalejate hajutamine ja turvaline toitlustamine kohvi- ja lõunapausidel ning õhtustel üritustel. Teenindav personal kannab näokaitseid ja kindaid.

NB! 18. septembrist on lõppenud registreerimine neljapäeval, 8. oktoobril toimuvale õhtule Tartu turuhoones. See on tingitud vajadusest hajutada osalejaid toitlustamisel.

Õigusteadlaste päevade korraldusega seonduv info on leitav kodulehel praktilise info all. Ühtlasi dubleerime olulisi teateid Facebookis: https://www.facebook.com/eestiotp
 
E-posti aadress: otp@iuridicum.ee