Programm 12. oktoobri seisuga [PDF]
Programm sektsioonidena [PDF]
Oluline info [PDF]
Tartu Ülikooli Televisioonis on leitavad ettekannete videosalvestused ja fotod
"Ajatud viisid" tudengibandi esituses ERMis

Kolmapäev, 12. oktoober

19.30–22.00 Välisministeeriumi tervitusõhtu (EÜSi maja, Jaan Tõnissoni 1)
                              Registreerimine tervitusõhtule on kohtade täitumise tõttu lõppenud 

Neljapäev, 13. oktoober

9.00–10.00 Hommikukohv 
         (Vanemuise kontserdimaja, uksed avatakse kell 8.30)

Plenaaristung
(Vanemuise kontserdimaja, ingliskeelsete ettekannete sünkroontõlge, videosalvestus)

10.00–10.20  Avamine/väitlus „Kas vabaduse piiramine julgeoleku kaalutlusel on õigustatud?"          (väitlusklubi SpeakSmart koolitajad)

      Irene KullTartu Ülikooli tsiviilõiguse professor
          Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees                                             
Jüri HeinlaEesti Juristide Liidu tegevpresident

Kas rahvusvaheline õigus loeb?

Väitlusjuht:  Lauri Mälksooakadeemik, Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor

10.20–12.00
Esinejad: Marina Kaljurand; Marie Jacobsson, Rootsi välisministeerium, Rahvusvahelise Õiguse Komisjoni (ILC) liige;  Rein Müllerson, Tallinna Ülikooli rahvusvahelise õiguse ja poliitika juhtivteadur; Cuno Tarfusser, ICC kohtunik, ItaaliaPeter TomkaICJ kohtunik, Slovakkia
12.00–12.30 Kohvipaus

Inimõigused - olukord ja areng Eestis

Väitlusjuht:  Uno LõhmusTartu Ülikooli külalisprofessor

12.30–14.00
Esinejad: Aino Lepik von WirénVälisministeeriumi Euroopa ja Atlandi-ülese koostöö osakonna peadirektor; PhD Rait Maruste, Riigikogu liigeLLM Madis ErnitsTartu Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorantPaul Keresadvokaadibüroo Glikman Alvin & Partnerid vandeadvokaat

14.00–15.00
 Lõuna, osalejate siirdumine sektsioonidesse
NB! Julgeoleku ning rahvusvahelise humanitaar- ja kriminaalõiguse sektsiooni osalejatele toimub lõuna Vanemuise kontserdimajas.
Töötamise ja ettevõtluse ning õigusajaloo sektsiooni osalejatele toimub lõuna Dorpati konverentsikeskuses.


Julgeolek I. Julgeolekuargument põhiõiguste piiramisel
(Vanemuise kontserdimaja, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Heili Sepp, õiguskantsleri nõunik-osakonnajuhataja, Tartu Ülikooli                           õigusteaduskonna doktorant

15.00–16.30

Ajaloodoktor Ivo Juurvee, Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku instituudi juhataja
Võimalikest õppetundidest 1918-1940  
LLM Madis ErnitsTartu Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Julgeolek ja põhiõigused
PhD Arnold SinisaluKaitsepolitseiameti peadirektor
Julgeolek kui põhiõiguste tagamise eeldus

16.30–16.50 Kohvipaus

Julgeolek II. Teave kui relv sise- ja välisjulgeolekus
(Vanemuise kontserdimaja, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Janek LutsÕiguskantsleri kantselei kommunikatsioonijuht

16.50–18.00
MA (National Defense University, USA) Mikk MarranTeabeameti peadirektor
Jõuametnikkonna vaade
MA (King's College, London) Merle Maigre, Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik
Agressiooni defineerimine julgeolekukonfliktis
MA (US Army War College, USA) Taimar PeterkopRiigi Infosüsteemi Ameti peadirektor
Õigus ja infosüsteemid

Töötamine ja ettevõtlus I. Töötaja ja tööandja omavahelise suhte muutumine
(Dorpati konverentsikeskus: Struve I ja II saal, videosalvestus)

Väitlusjuht :  Indrek NiklusJustiitsministeeriumi eraõiguse talitluse juhataja

15.00–16.30
Gaabriel TavitsTartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor
Kui paindlikuks saab töösuhete õiguslikku reguleerimist muuta?
Peep PetersonEesti Ametiühingute Keskliidu esimees
Muutuv tööturg ja töötajate ootused õiguskorrale
Karin Madissonadvokaadibüroo SORAINEN partner ja vandeadvokaat, Eesti Advokatuuri
äriõiguskomisjoni juht

Narva tehasetöötajast Skype'i programmeerijani. Moodsa töösuhte uued vormid ja takistused Eestis

16.30–16.50 Kohvipaus

Töötamine ja ettevõtlus II. Töösuhete tulevik. Riigi sekkumise vajadus töösuhetesse ja töökonfliktidesse
(Dorpati konverentsikeskus: Struve I ja II saal, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Tiina Saar-VeelmaaProexperti personalijuht ja tööõnne uurija

16.50–18.00

Annika UudeleppPraxise kauaaegne juht
Kas käia ajaga kaasas või jääda ajale jalgu? „Tulevikutöö" on juba tänane reaalsus
Meeli Miidla-VanataluTööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal
Moodsad töösuhted ja töötingimuste järelevalve
Egle KääratsSotsiaalministeeriumi tööala asekantsler
Paindlikud töösuhted. Millises suunas tasub painutada?


Rahvusvaheline humanitaarõigus
(Tartu Ülikooli aula, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Mag. iur. Andres Parmas, Tallinna Ringkonnakohtu kontunik, Tartu Ülikooli karistusõiguse lektor

15.00–16.30
Dr. iur. René VärkTartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse dotsent
Tänapäevaste relvakonfliktide määratlemise keerukus
Kalle KirssKaitseministeeriumi õigusosakonna juhataja asetäitja
Kinnipidamine mitterahvusvahelistes relvakonfliktides
Olavi JänesBalti Kaitsekolledži õigusnõunik
Tsiviilisikute vahetu osalemine vaenutegevuses ehk mis asjaoludel saab tsiviilisikust legaalne sihtmärk
Madis Vainomaasõltumatu ekspert (inimõigused ja haavatavad grupid)
Inimõiguste kaitsjate roll õigusrikkumiste dokumenteerimisel relvakonflikti käigus

16.30–16.50 Kohvipaus

Rahvusvaheline kriminaalõigus
(Tartu Ülikooli aula, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Dr. iur. René VärkTartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse dotsent

16.50-18.00
Mag. iur. Andres ParmasTallinna Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli karistusõiguse lektor
Kriminaalõiguse võimaluste piirid
Tiina Intelmannendine Rahvusvahelise Kriminaalkohtu liikmesriikide assamblee president
Rahvusvaheline Kriminaalkohus ja muutuv maailmapoliitika
Eerik HeldnaKaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja
Võõrvõitlejad ja karistusseadustiku rakendamine


Õigusajalugu. Inimene ja võim
(Dorpati konverentsikeskus: Baeri saal, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Marju Luts-SootakTartu Ülikooli õiguse ajaloo professor

15.00–16.30
Dr. iur. Hesi Siimets-GrossTartu Ülikooli õiguse ajaloo ja Rooma õiguse dotsent, Euroopa Kohtu keelejurist
Marelle Leppikadvokaadibüroo LMP advokaat, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Vene impeeriumi 1906. a konstitutsioon – esimene põhiõigusdokument Eesti ajaloos?
Ken IrdTartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi doktorant
Vana vali Rootsi aeg ja Venemaa inimlik paleus? Surmanuhtlusest Läänemere provintside kohtutes XVIII sajandil
Dr. phil. Andres AndresenTartu Ülikooli Eesti uusaja ajaloo dotsent
Kaitseliit – riigivõimu teostamine vabatahtlikkuse printsiibil


16.30–16.50 Kohvipaus

16.50–18.00
Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor
Üldpõhimõtted ja -klauslid Eesti Vabariigi tsiviilseadustiku projektides (1925-1940) - üksikisiku või kollektiivi huvides?
Mag. iur. Hannes Vallikiviadvokaadibüroo Derling vandeadvokaat ja juhtivpartner
Poliitilised protsessid Eesti Vabariigis 1930ndate alguses
Dr. iur. Priidu PärnaTallinna notar
Ajalooliste võimude arhitektuurilised ja ikonograafilised väljendused Eestis20.00    Pidulik õhtu koos toitlustamise ja elava muusikaga Eesti Rahva Muuseumis
       (uksed avanevad kell 19.30, peo lõpp kell 23.00)
       Bussid ERMi väljuvad Vanemuise alumisest parklast kell 19.19.
       Bussid ERMist Vanemuise alumisse parklasse väljuvad jooksvalt vastavalt                             täituvusele kell 23.

Järelpidu toimub traditsiooniliselt klubis Maasikas (piduliku õhtu kutse ettenäitamisel on sissepääs tasuta).
 

Reede, 14. oktoober

Julgeolek III. Laiapõhjaline riigikaitse 
(Tartu Ülikooli aula, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Mag. iur. Mari-Liis Põder-KorjaginaRahvusvahelise Sõjaõiguse ja Riigikaitse-                                        õiguse Fondi esimees, Eesti Reservohvitseride Kogu juristide sektsiooni esimees

9.30–11.00
MA Jonatan VseviovKaitseministeeriumi kantsler
Eesti kaitselahend
Taavi Veskimägi, Eesti Kaitsetööstuse Liit
Kaitsetööstuse roll kaitsevalmiduse tagamisel
MD, PhD Tiit MerenTaastava Kirurgia Kliinik, Eesti Reservohvitseride Kogu
Kuidas vabatahtlik reservohvitser, töötades tervishoiumaastiku tsiviilsektoris, saab pakkuda Eesti laiapindsele riigikaitsele lisavõimekust

11.00–11.30 Kohvipaus

Julgeolek IV. Haldusmenetluse ja süüteomenetluse piirid julgeoleku kontekstis
(Tartu Ülikooli aula, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Inna Omblerriigiprokurör

11.30–13.00
LLM Norman AasJustiitsministeeriumi kantsler
Avaliku korra preventiivne ja repressiivne kaitse – õiguspoliitiline perspektiiv
Kristjan Siigur
Tallinna Halduskohtu esimees
Vaadates vaatajaid: varjatud teabehange kui igaühe õiguste kaitse viis ning selle kontrollimehhanismid
Mag. iur. Martin TriipanRaidla Ellex advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner
Julgeolekuasutuste poolt teabe kogumine ja kasutamine. Õiguste kaitse elastsus ja selle piirid


Jagamismajandus I. Jagamismajandus kui ettevõtluse tulevik
(Dorpati konverentsikeskus: Struve I ja II saal, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Juhan LepassaarEuroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi kabinetiülem

9.30–11.00
LLM Kilvar KesslerFinantsinspektsiooni juhatuse esimees 
Jagamismajandus finantssektoris: kas vana lugu uues kuues?
Andres Sooniste, Tarbijakaitseameti peadirektor 
Jaga ja vastuta?
Dmitri JegorovRahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler
Maksud ja jagamismajandus: kas täielik selgus vs. midagi ei jaga?
Kaidi Ruusalepp, Funderbeami asutaja ja juht, Tallinna börsi endine juht, digitaalallkirja seaduse üks autoritest
Häkkides paragrahve. Jagamismajandaja teekond

11.00–11.30 Kohvipaus
11.15-11.30 Raamatuesitlus: Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne

Jagamismajandus II. Jagamisteenuse osalised, nende õigused ja kohustused
Dorpati konverentsikeskus: Struve I ja II saal, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Küllike JürimäeEuroopa Kohtu kohtunik

11.30–13.00
Karin SeinTartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, eraõiguse osakonna juhataja asetäitja 
Müüja, platvormipidaja ja tarbija vahelised õigussuhted ja neile kohaldatav õigus
Urmas VolensTartu Ülikooli tsiviilprotsessi dotsent, advokaadibüroo Nove vandeadvokaat ja partner 
Ühisrahastus: lepinguliste suhete mudelid, tagatised, riskid
Villu Kõveriigikohtunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent
Kellelt, kus ja kuidas midagi nõuda, kui jagatud või vahendatud kaup või teenus ootustele ei vasta või kui vahendatud laenu ei tagastata?


Rahvusvaheline õigus III. Rahvusvahelise õiguse areng ja küberruum
(Dorpati konverentsikeskus: Baeri saal, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Peter PedakVälisministeeriumi rahvusvahelise õiguse büroo direktor

9.30–11.00
Erki Kodar, Kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler
Riiklik julgeolek, küberruum ja rahvusvaheline õigus – kas ühilduvad või ühildamatud mõisted?
Dr Katrin Nyman-MetcalfTallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi tehnoloogiaõiguse õppetooli juhataja, professor, e-Riigi Akadeemia uuringute juht 
Küberruumi kasutamine rahumeelsetel eesmärkidel: mida õppida kosmosest?
Dr. iur. Eneken Tikk-RingasRahvusvahelise Strateegiauuringute Instituudi (International Institute for Strategic Studies) teadur, Tartu Ülikooli IT-õiguse külalislektor
Kuidas on tehnoloogia areng mõjutanud riikide suhteid ja rahvusvahelise õiguse kohaldamist?

Liis VihulNATO küberkaitsekoostöö keskuse teadur
Rahvusvahelise õiguse kohaldamine küberrünnetele. „Tallinna käsiraamatu“ olulisimad järeldused

11.00–11.30 Kohvipaus

Rahvusvaheline õigus IV. Inimõiguste universaalsuse teoreetilised ja praktilised proovikivid
(Dorpati konverentsikeskus: Baeri saal, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Dr. iur. Mart SusiTallinna Ülikooli inimõiguste dotsent

11.30–13.00
Mari AmosÜRO piinamisvastase alamkomitee liige
Keskkonna mõju inimõiguste tagamise hindamisele
PhD  Merilin KiviorgTartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse vanemteadur
Narratiivi muutus: kas inimõigused teelahkmel?
Peeter Roosmariigikohtunik
Institutsionaalne mitmekesisus inimõiguste universaalsuse teenistuses?
Dr. iur. Mart SusiTallinna Ülikooli inimõiguste dotsent
Kas inimõiguste ajajärk on lõppemas?

13.00–14.00   Lõuna (Dorpati konverentsikeskus)


Lõppistung. Euroopa Inimõiguste Kohus ja Eesti õigus: kas monoloog või dialoog?
(Dorpati konverentsikeskus: Struve I ja II saal, sünkroontõlge, videosalvestus)

Väitlusjuht:  Julia LaffranqueEuroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, teise sektsiooni asepresident, Tartu Ülikooli külalisprofessor 
14.05–14.50   Guido RaimondiEuroopa Inimõiguste Kohtu president
       Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendite õiguslik väärtus

Järgnevas poodiumdiskussioonis osalevad: Maris KuurbergEesti Vabariigi valitsuse esindaja Euroopa Inimõiguste KohtusJulia LaffranqueEuroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, teise sektsiooni asepresident, Tartu Ülikooli külalisprofessor; Andres Herkel, Riigikogu liige; Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees; Guido RaimondiEuroopa Inimõiguste Kohtu presidentHannes Vallikivi, Eesti Advokatuuri esimees

Käsitletavad teemad:
  • Eesti peale esitatud kaebused Euroopa Inimõiguste Kohtus. Mis on olnud läbi aegade kõige populaarsemad teemad ja millistes küsimustes on leitud kõige rohkem rikkumisi? Kuidas täidesaatev võim rakendab oma igapäevases tegevuses Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendeid? Kuidas Eesti kohta tehtud otsuseid täidetakse? (Maris Kuurberg)
  • Kas ja kuidas ning millised Eesti kohta tehtud lahendid on mõjutanud Euroopa Inimõiguste Kohtu üldist praktikat? Kuidas kajastuvad Eesti inimene, tema õigused ja probleemid üleeuroopalises kontekstis? (Julia Laffranque)
  • Kuivõrd toetutakse riigisiseses kohtumenetluses ja lahendites Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikale? Millised on Eesti kohtunike lootused ja ootused koostööle Euroopa Inimõiguste Kohtuga? (Priit Pikamäe)
  • Millised on Euroopa Inimõiguste Kohtu tulevikuväljavaated? Kuidas näeb praktikas välja lähimuse põhimõtte ja kaalutlusõiguse kohaldamine? (Guido Raimondi)
  • Millisena paistab Euroopa Inimõiguste Kohus kaebajatele ja nende esindajatele: kas ligipääsmatu kindluse või Euroopa südametunnistuse ja viimase lootusena? (Hannes Vallikivi)
16.00    Lõpetamine