Põhiseadus 20. Õigus-praktika pragmatismist põhiseaduslikkuseni

Programm [PDF]
Tartu Ülikooli Televisioonis on leitavad ettekannete videosalvestused ja fotod

Kolmapäev, 3. oktoober

19.30–22.00 Tartu Ülikooli rektori prof Volli Kalmu vastuvõtt õigusteadlaste päevadest osavõtjatele (Tartu Ülikooli ajaloo muuseum, Lossi 25) 

Neljapäev, 4. oktoober

9.00-10.00 Hommikukohv (Vanemuise kontserdimaja, uksed avatakse kell 8.30)

Plenaaristung. Põhiseaduse olek ja edasiminek

(Vanemuise Kontserdimaja: veebiülekanne, saksa- ja ingliskeelsete ettekannete sünkroontõlge)

10.00-10.10 Avamine

Juhatajad:   Dr. iur. Priidu Pärna, Tallinna notar, Eesti Juristide Liidu tegevpresident          
         Ph.D. Eerik Kergandberg, riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor, Eesti          Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees

10.10-10.40 Märt Rask, Riigikohtu esimees 
Põhiseadus 20
10.40-11.10 Repliigid. Kas Eesti saab 1992. aasta põhiseadusega edasi minna?
Jüri Adams, Põhiseaduse Assamblee liige
Tõnu Anton, Riigikohtu halduskolleegiumi esimees
Jüri Raidla, advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous vanempartner
11.10-11.40 Prof Bernd Baron von Maydell, Müncheni Max Plancki nimelise sotsiaalõiguse ja sotsiaalpoliitika instituudi emeriitdirektor

Sotsiaalsed põhiõigused majandus- ja rahanduskriiside tingimustes

11.40-12.15 Kohvipaus

Juhatajad:   Indrek Teder, õiguskantsler
             Prof Lauri Mälksoo, Tartu Ülikooli riigi ja rahvusvahelise õiguse instituudi juhataja

12.15-12.45 Prof Julia Laffranque, Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse professor
Kas ja kuidas vaidlustada vaesust, demokraatia puudust ja õiguskaitse nappust? Vaade
õigusriigile läbi Euroopa Inimõiguste Kohtu silmade
12.45-13.15 Prof Cesare Pinelli, Sapienza Ülikooli (Rooma) õigusteaduskonna avaliku õiguse
professor
Populism kui proovikivi konstitutsioonilisele demokraatiale

13.15-15.00 Lõuna, osalejate siirdumine sektsioonidesse

Esitlused:
14.30 Jüri Heinla, Justiitsministeeriumi Riigi Teataja talituse juhataja, Eesti Juristide Liidu president
Õiguse kättesaadavus ja Riigi Teataja uued võimalused
(Vanemuise Kontserdimaja: veebiülekanne, sünkroontõlge inglise keelde)

Trükisete esitluse fotod
14.30  Kriminaalmenetluse seadustik. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2012
Kõneleb Eerik Kergandberg, riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Põhiõigused kriminaalmenetluses. Juura, 2012
Kõneleb Uno Lõhmus, Euroopa Kohtu kohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor
(Tartu Ülikooli aula: sünkroontõlge saksa ja inglise keelde)

14.30 Prof Ilmar Rebase 100. ja dots Jüri Jegorovi 90. sünniaastale pühendatud näituse avamine. Kõnelevad prof Jaan Sootak ja prof Marju Luts-Sootak.
Juridica e-lugeris: tutvustab Krisostomus
(Dorpati Konverentsikeskus: IV korruse fuajee)  

Avalik õigus I. Sotsiaalsete põhiõiguste kaitse ja õhuke riik

(Dorpati Konverentsikeskus: Struve I ja II, veebiülekanne)

Juhatajad:   Ebe Sarapuu, Justiitsministeeriumi avaliku õiguse talituse nõunik
         Mag Erle Enneveer, Riigikogu põhiseaduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

15.00-15.20
Dr Lehte Roots, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi avaliku õiguse õppetooli hoidja
Euroopa sotsiaalsed põhiõigused ja Eesti sotsiaalkaitse
15.20-15.40 Merle Malvet, Sotsiaalministeeriumi sotsiaalkindlustuse osakonna juhataja
Õhukese riigi maatriksi mõju sotsiaalsete põhiõiguste disainile
15.40-16.00 LL.M. Madis Ernits, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik
Võrdsuspõhiõigus sotsiaalriigi teenistuses
Arutelu

16.30-16.50
Kohvipaus

Avalik õigus II. Põhiseadus ja Euroopa Liit kohtumenetluses

(Dorpati Konverentsikeskus: Struve I ja II, veebiülekanne)

Juhataja:   Viive Ligi, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi esimees

16.50-17.10
Ph.D. Carri Ginter, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent, advokaadibüroo Sorainen partner, vandeadvokaat
Eesti kohtunik Euroopa Liidu superkohtunikuna
17.10-17.20 Ph.D. Jüri Põld, riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Kuidas mõista Eesti õiguse ja Euroopa Liidu õiguse vahekorda põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse algatamisel?
17.20-17.40 Mag. iur. Tiina Pappel, Tallinna Halduskohtu kohtunik
Eelotsuse tulemusliku taotlemise võimalikkus esimese astme kohtus
Arutelu
 

Eraõigus I. Euroopa ühine müügiõigus - kas uus konkurent Eesti õigusele?

(Vanemuise Kontserdimaja: veebiülekanne, sünkroontõlge inglise keelde)

Juhataja:   Prof Irene Kull, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor

15.00-15.45
Prof Hugh Beale, Warwicki Ülikool
Euroopa ühise müügiõiguse ettepaneku ülevaade
15.45-16.15 Prof Morten Fogt, Aarhusi Ülikool
Euroopa ühise müügiõiguse head ja vead: ettevõtjate ja liikmesriikide vastukajad
Arutelu

16.30-16.50
Kohvipaus

Eraõigus II. Euroopa ühine müügiõigus - kas uus konkurent Eesti õigusele?

(Vanemuise Kontserdimaja: veebiülekanne, sünkroontõlge inglise keelde)

Juhataja:   Tiit Sepp, Tallinn notar

16.50-17.05
Prof Irene Kull, Tartu Ülikooli äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetooli juhataja
Euroopa müügiõiguse võimalik mõju Eesti võlaõigusele
17.05-17.20 Dr. iur. Martin Käerdi, advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous nõunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent
Euroopa müügiõigus - alternatiiv Eesti ettevõtja jaoks
17.20-17.35  Dr. iur. Karin Sein, Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja asetäitja, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent
Tarbijate õiguste kaitse Euroopa müügiõiguses - kas kõrgem tase Eesti tarbija jaoks?
Arutelu

Karistusõigus I. Süüteomenetlusõiguse arengusuunad tänases Euroopas

(Tartu Ülikooli aula: sünkroontõlge saksa ja inglise keelde)

Juhataja:   LL.M. Norman Aas, Riigi peaprokurör

15.00-15.30
Prof Martin Heger, Berliini Humboldti Ülikooli karistusõiguse, kriminaalmenetluse, Euroopa karistusõiguse ja uuema õigusajaloo õppetooli juhataja
Võistleva ja uuriva menetluse elemendid Euroopa Liidu liikmesriikide kriminaalmenetluse seadustikes kui väljakutse kriminaalmenetlusõiguse euroopalikuks muutumisel
15.30-16.00 Prof Laura Ervo, Örebro Ülikooli menetlusõiguse professor
Ausa kohtumenetluse väljavaade Euroopas: tulevikuvisioon ja tänane olukord
Arutelu

16.30-16.50
Kohvipaus
 

Karistusõigus II. Jälitustegevusest avalikult ja lootustega ning vanasõnugi meeles pidades

(Tartu Ülikooli aula: sünkroontõlge saksa ja inglise keelde)

Juhataja:   Erkki Koort, Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler

16.50-17.10
Ph.D. Uno Lõhmus, Euroopa Kohtu kohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Jälitustegevus: lootused ja ohud
17.10-17.30 Mag. iur. Saale Laos, õiguskantsleri nõunik
Jälitustegevusest - avalikult
17.30-17.40 Rutt Teeveer, Tartu Maakohtu kohtunik
Kohtuniku mõningad probleemid, kohaldamaks vanasõna "üheksa korda mõõda, üks kord lõika"
Arutelu


20.00 Pidulik õhtu
(Teaduskeskus AHHAA, uksed avatakse kell 19.30, suletakse kell 23.30)

 
 

Reede, 5. oktoober

Avalik õigus III. Põhiseadus ja Euroopa Liit - kas sõbrad või vaenlased?

(Dorpati Konverentsikeskus: Struve I ja II, veebiülekanne)

Juhatajad:  Ulrika Eesmaa, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik
        Kari Käsper, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi lektor

9.00-9.30
 Ph.D. Rait Maruste, Riigikogu põhiseaduskomisjoni esimees, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Põhiseadus ja Euroopa Liit - sõbrad või vaenlased?
9.30-10.00 Prof Tanel Kerikmäe, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi direktor
Kas Euroopa Liit on õigusriik? Euroopa Liidu liikmesriigi ja Euroopa Liidu õiguskordade suhestumise meetodid
10.00-10.30 Ph.D. Andres Tupits, EBS-i õiguse ja avaliku halduse õppetooli juhataja kt
Euroopa Liit Euroopa Liidu sees: majandus- ja rahaliidu liikmesuse põhiseaduslikud probleemid
Arutelu

11.00-11.30
Kohvipaus

Avalik õigus IV. Riik ja kohalik omavalitsus inimesele lähemaks - kas võimatu missioon?

(Dorpati Konverentsikeskus: Struve I ja II, veebiülekanne)

Juhatajad:  Prof Raul Narits, Tartu Ülikooli avaliku õiguse instituudi juhataja
        Priit Vinkel, Riigikogu kantselei nõunik

11.30-11.50
LL.M. Hent Kalmo, õiguskantsleri nõuniku kt
Rahvast ja rahvalähedusest
11.50-12.10 Külli Nõmm, Riigikontrolli auditijuht
Vaade haldusjuhtimisele. Kodanikku ei saa alandada kliendiks
12.10-12.30 Tim Kolk, Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi nõunik
Kohtulik omavalitsusreform?
Arutelu
 

Eraõigus III. 100 päevaga kohtuotsuseni - kas unelm või reaalsus?

(Tartu Ülikooli aula: veebiülekanne)

Juhataja:   Marko Aavik, Justiitsministeeriumi asekantsler

9.00-9.20
Dr. iur. Meelis Eerik, Harju Maakohtu kohtunik, Eesti Kohtunike Ühingu esimees
Tsiviilprotsessi tõhustamise plussid ja miinused
9.20-9.40 Andres Hallmägi, vandeadvokaat
Kohtumenetlus: elekter, paber ja inimesed
9.40-10.00 Dr. iur. Anneli Alekand, Tallinna notar
Notar kohtumenetluse kiirendajana
10.00-10.20 Mati Kadak, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja aseesimees, kohtutäitur
Mag. iur. Toomas Saarma, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja eestseisuse liige, pankrotihaldur
Kas täite- ja pankrotimenetlus 100 päevaga on võimalik?
Arutelu

11.00-11.30
Kohvipaus
 

Karistusõigus III. Karistusjärgne kinnipidamine

(Dorpati Konverentsikeskus: Baer´i saal)

Juhataja:   Dr. iur. Priit Pikamäe, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi esimees

9.00-9.30
Prof Jüri Saar, Tartu Ülikooli kriminoloogia professor
Õiguskultuur ja karistuspoliitika
9.30-10.00 Mag. iur. Andres Parmas, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunik
Karistuspoliitika tulevikuväljavaated
Arutelu

11.00-11.30
Kohvipaus

Menetlusõigus. Kas menetlusökonoomia on eesmärk või vahend?

(Tartu Ülikooli aula: veebiülekanne)
Juhataja:   Prof Jaan Ginter, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan
 
11.30-11.50 Ph.D. Eerik Kergandberg, riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Menetlusökonoomia: teema piiritlemine, taustsüsteem ja spetsiifilised probleemid süüteomenetluses
11.50-12.10 Dr. iur. Villu Kõve, riigikohtunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent
Kas tsiviilasja kiire lahendamise soov tapab asja õige lahendamise põhimõtte?
12.10-12.30 Dr. iur. Ivo Pilving, riigikohtunik, Tartu Ülikooli haldusõiguse dotsent
Menetlusökonoomia halduskohtutes
Arutelu

13.00-14.00
Lõuna (Dorpati Konverentsikeskus)

Poodiumidiskussioon

(Dorpati Konverentsikeskus: Struve I ja II, veebiülekanne)

Juhatajad:  Prof Ülle Madise, Vabariigi Presidendi õigusnõunik, Tartu Ülikooli riigiõiguse professor
        Sulev Valner, ajakirjanik

14.10-14.30
Prof Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo õppetooli juhataja
21. sajandi sotsiaalne ja liberaalne õigusriik. Liberté + Fraternité = 0?

Järgnevas diskussioonis osalevad Riigi peaprokurör Norman Aas, justiitsminister Kristen Michal, Sirbi peatoimetaja Kaarel Tarand, õiguskantsler Indrek Teder ning Eesti Arengufondi nõukogu esimees Raivo Vare.

15.30
Lõpetamine