Infokiri [PDF]
Tartu Ülikooli Televisioonis on leitavad ettekannete videosalvestused ja fotod 

Neljapäev, 30. september

9.00-10.00 Hommikukohv (uksed Vanemuise Kontserdimajas avatakse 8.30)

Plenaaristung  Majandus/Õigus          

(Vanemuise Kontserdimaja kontserdisaal: veebiülekanne, ettekannete sünkroontõlge inglise keelde)
                                                           
Juhatajad: Ph.D. Eerik Kergandberg, riigikohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees
Mag. iur. Priidu Pärna, Tallinna notar, Eesti Juristide Liidu tegevpresident

10.00-10.30
Avakõne Toomas Hendrik Ilves, Eesti Vabariigi president
10.30-11.00 Prof Paul Varul, Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja
Õiguspoliitikast
11.00-11.15 Aivar Pilv, advokaadibüroo Aivar Pilv juhtivpartner
Õigusemõistmine - milliste eesmärkide nimel?

11.15-11.45 Kohvipaus

11.45-12.15
Signe Ratso, Euroopa Komisjoni kaubanduse peadirektoraadi direktor
Euroopa 2020 strateegia - Euroopa Liidu regulatsioon majandusarengu teenistuses
12.15-12.45 Raivo Vare, Eesti Arengufondi nõukogu esimees
Ettevõtja vaatenurk: õiguskindlus kui eduka majandusarengu üks alustalasid
12.45-13.15 Norman Aas, Riigi peaprokurör
Karistuspoliitika võime mõjutada majandust
13.15-13.25 Dr. iur. Julia Laffranque, riigikohtunik, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent
Videopöördumine - FIDE kongress 2012 Tallinnas: eeltutvustus

13.30-15.00
Lõuna (Vanemuise Kontserdimaja), osalejate siirdumine sektsioonidesse

14.15
Esitlused (Vanemuise Kontserdimaja kontserdisaal: veebiülekanne)         
  • Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura, 2010. 558 lk, koostajad: prof Paul Varul, prof Irene Kull, dr. iur. Villu Kõve, dr. iur. Martin Käerdi. Kõnelevad prof Paul Varul ja Riigikohtu esimees Märt Rask
  • E-justice portaal - uued võimalused täna ja tulevikus; Jaana Sahk, Justiitsministeeriumi nõunik
 

Esimene eraõiguse sektsioon. Uuendused maksujõuetusõiguses - kehtivad ja kavandatavad

(Vanemuise Kontserdimaja kontserdisaal: veebiülekanne)

Juhatajad: Prof Paul Varul, Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja
Andres Hermet, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees

15.00-15.30
Prof Paul Varul, Tartu Ülikooli eraõiguse instituudi juhataja
Pankrotiseadus: areng ja probleemid
15.30-15.55 Indrek Niklus, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja
Saneerimisseadus - tekkinud probleemid
15.55-16.20 Dr. iur. Villu Kõve, riigikohtunik, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse dotsent
Füüsilise isiku võlgade ümberkujundamine

16.20-16.40
Kohvipaus

16.40-18.00
Kaasettekanded (kuni 10 minutit)
Mag. iur. Kersti Kerstna-Vaks, Tartu maakohtu kohtunik
Riigi menetlusabi andmine maksejõuetusmenetluses
Mag. iur. Toomas Saarma, pankrotihaldur
Puudustega esitatud nõudeavaldus pankrotimenetluses
Andres Hermet, pankrotihaldur
Kinnistusraamatusse kantud õiguste toime pankrotimenetluses vara müügil
Merike Varusk, Harju Maakohtu kohtunik
Saneerimiskava kinnitamisega seotud probleeme
Annemari Õunpuu, Swedbank AS jurist
Võlausaldaja võlgade ümberkujundamise menetluses
Arutelu

Esimene avaliku õiguse sektsioon. Majandushaldusõiguse kodifitseerimine

(Dorpat Konverentsikeskus, Struve I ja II saalid: veebiülekanne)

Juhatajad: Martin Hirvoja, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse (MTSÜS) kodifitseerimiskomisjoni esimees
Mag. iur. Nele Parrest, õiguskantsleri asetäitja-nõunik

15.00-15.30
Indrek Teder, õiguskantsler
Majandushaldusõiguse reguleerimise vajadusest põhiseaduse valguses
15.30-16.00 Illimar Pärnamägi, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna avaliku õiguse talituse juhataja, MTSÜS töögrupi eelnõu kaasautor
Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse eesmärkidest ning eelnõus tehtud põhivalikutest
16.00-16.20 Arutelu

16.20-16.40
 Kohvipaus

16.40-17.00
Toomas Luman, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees
Ettevõtjate ootused majandushaldusõigusele
17.00-17.20 Marek Sepp, Eesti Tööandjate Keskliidu jurist
Tööandjate vaade majandustegevusõigusele
17.20-17.40 Kalev Aavik, advokaadibüroo Laus & Partnerid vandeadvokaat, MTSÜS töögrupi liige ja eelnõu kaasautor
Majandushaldusõigusest karistusõiguslike elementide kõrvaldamine

17.40-18.00
Arutelu
 

Esimene karistusõiguse sektsioon. Majandus: vajadus karistusõigusliku sekkumise järele

(Dorpat Konverentsikeskus, Baeri saal)

Juhatajad: Mag. iur. Paavo Randma, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
Prof Jaan Ginter, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan

15.00-16.00
Prof Raul Eamets, Tartu Ülikooli rahvamajanduse instituudi juhataja
Simple is beautiful? Majanduskriisist, õigusest ja sellest, mis meid võiks tulevikus oodata
16.00-16.30 Astrid Asi, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja
Majanduslike huvide realiseerimine kriminaalmenetluslike vahenditega

16.30-17.00
Kohvipaus

17.00-17.30
 Aivar Orukask, Politsei- ja Piirivalveameti rahapesu andmebüroo analüüsiteenistuse vanem
Eelkuriteo tõendamiskoormus
17.30-18.00  Arutelu

20.00-23.00 Pidulik õhtu toitlustamisega Vanemuise Kontserdimajas (uksed avatakse kell 19.30) 
Osalejatele pakutakse järgnevalt tasuta sissepääsu ööklubidesse Atlantis ja Maasikas (märksõna ööklubide kassades - õigusteadlaste päevad)

 
 

Reede, 1. oktoober

Teine eraõiguse sektsioon. Uus perekonnaseadus - mis tegelikkuses muutub

(Dorpat Konverentsikeskus, Struve I saal: veebiülekanne)

Juhatajad: Ants Kull, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees
Tarvo Puri, Tallinna notar

9.00-9.30
Dr. iur. Anneli Alekand, Tallinna notar
Notar abielu sõlmija ja lahutajana
9.30-10.00 Mag. iur. Liis Hallik, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik
Abikaasade varasuhete süsteem uues perekonnaseaduses. Privaatautonoomia - abikaasade varasuhete reguleerimise võluvits?
10.00-10.30 Dr. iur. Triin Uusen-Nacke, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik
Vanema ja lapse õigussuhe

10.30-11.00
Kohvipaus

11.00-11.30
LL.M. Urmas Volens, Advokaadibüroo Sorainen nõunik
Eestkoste

11.30-13.00
Kaasettekanded (kuni 10 minutit)
Lea Laarmaa, riigikohtunik
Abikaasade varaühisus uue perekonnaseaduse järgi                    
Andra Olm, Justiitsministeeriumi eraõiguse talituse nõunik
Vanema hooldusõiguse kuuluvusest uues ja vanas perekonnaseaduses                
Mag. iur. Karina Lõhmus-Ein, advokaadibüroo Lillo & Lõhmus vandeadvokaat
Suhtlusõigus ja selle tagamine              
LL.M. Triin Göttig, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse lektor
Lapsendamisest                      
Donald Kiidjärv, Tartu Maakohtu esimees
Kohtuliku järelevalve teostamine eestkostemenetluses
Arutelu
 

Teine avaliku õiguse sektsioon. Õigusakti mõjude analüüs ja parem õigusloome             

(Dorpat Konverentsikeskus, Baeri saal)

Juhatajad: Timo Ligi, õigusakti mõjude analüüsi kontseptsiooni väljatöötanud töögrupi juht
Antero Habicht, Justiitsministeeriumi õigusloome korralduse talituse juhataja

9.00-9.20
Allar Jõks, advokaadibüroo Sorainen nõunik
Õigusloomelise asendustegevuse ilmingud ning paar soovitust, kuidas seda vältida
9.20-9.30 Timo Ligi, õigusakti mõjude analüüsi kontseptsiooni väljatöötanud töögrupi juht
Õigusloome planeerimise mõju seaduse kvaliteedile
9.30-9.50 Antero Habicht, Justiitsministeeriumi õigusloome korralduse talituse juhataja
Õigusaktide mõjude analüüsi kontseptsiooni põhimõtted ja  selle rakendamise oodatav mõju õigusloome kvaliteedile
9.50-10.10 Kalle Laanet, Riigikogu õiguskomisjoni aseesimees
Parlamendi roll seaduseelnõude algatajana ning valitsuse eelnõude hindajana
10.10-10.30 Arutelu

10.30-11.00
Kohvipaus

11.00-11.20
Prof Ülle Madise, Tallinna Tehnikaülikooli avaliku õiguse õppetooli juhataja
Kuidas teha head seadust?
11.20-11.40 Dr. Ringa Raudla, Tallinna Tehnikaülikooli teadur
Õigusaktide majanduslik analüüs ja selle võimalik panus õigusloome kvaliteedi tõstmisel
11.40-12.00 Mari-Liis Sööt, Justiitsministeeriumi kriminaalteabe ja analüüsi talituse juhataja
Kui eelnõu saab uuringuta, siis milleks teha uuring? Kriminaalpoliitika näitel

12.00-13.00
Arutelu
 

Teine karistusõiguse sektsioon. Karistusõiguslik sekkumine ja tsiviilõiguslik regulatsioon

(Dorpat Konverentsikeskus, Struve II saal: sünkroontõlge eesti-saksa-eesti)

Juhatajad: Norman Aas, Riigi peaprokurör
Prof Jaan Sootak, Tartu Ülikooli kriminaalõiguse, kriminoloogia ja kognitiivse psühholoogia õppetooli  juhataja         

9.00-9.30
Juhan Sarv, Riigikohtu nõunik
Tsiviilõiguse mõistete kasutamine karistusõiguses (varalise kahju näitel)
9.30-10.30 Prof Wolfgang Joecks, Greifswaldi ülikooli kriminaalõiguse õppetooli juhataja
Varalise kahju mõistest

10.30-11.00
Kohvipaus

11.00-12.00
LL.M. Leon Glikman, advokaadibüroo Glikman & Partnerid vandeadvokaat
Majandustegevusse põhjendamatu sekkumine ja jälitustegevus
12.00-12.30 Kristel Siitam-Nyiri, Põhja Ringkonnaprokuratuuri vanemprokurör
Kriminaal- ja tsiviilmenetluse piiritlemise praktikast majandussüütegudes
12.30-13.00 Arutelu

13.00-14.00
Lõuna (Dorpat Konverentsikeskuses)

13.30-13.55
Esitlused (Dorpat Konverentsikeskus, Petersoni saal)
  • Karistusõigus. Üldosa. Juura, 2010. 776 lk. Koostaja prof Jaan Sootak, kõneleb prof Jaan Sootak
  • Anneli Alekand. Täitemenetlusõigus. Juura, 2010. 216 lk, kõneleb Anneli Alekand
  • Eduard Raska. Olemise õigus. Sisekaitseakadeemia kirjastus, 2010; kõnelevad Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur ja TTÜ õiguse instituudi direktori kt Tanel Kerikmäe
 

Lõppistung. Õigus, majanduse vanker: uue kümnendi väljakutsed

(Dorpat Konverentsikeskus, Struve I ja II saalid: veebiülekanne)
14.00
Poodiumidiskussiooni juhib Anvar Samost

Osalevad justiitsminister Rein Lang, majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Mainori Kõrgkooli ettevõtluse instituudi direktor Andres Arrak, ettevõtja Teet Jagomägi, vandeadvokaat Aku Sorainen