Programm [PDF]
Programm sektsioonidena [PDF]
Tartu Ülikooli Televisioonis on leitavad sektsioonide videosalvestused ja fotod

Kolmapäev, 3. oktoober

20.30–22.30  Tervitusõhtu (Tartu vaksalihoone, Vaksali 6)
      Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts - 30
      EAÕSi esimees prof Irene Kull – tervitus
      Kärt Raud – õppimine ülikoolis, harjutuskohtud ja suvekoolid
      Tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommentaaride (I–III) esitlus

Neljapäev, 4. oktoober

9.00–10.00 Hommikukohv 
         (Vanemuise kontserdimaja, uksed avatakse kell 8.30)

Plenaaristung
(Vanemuise kontserdimaja)

10.00–10.30  Näidend "Meeta ja õigus" – autor Maimu Berg, lavastaja Piret Kuub
      Näidendi tegevustik saab alguse 1920. aastal ja lõppeb 2018. aastal. Meeta Janno       Villecourt, riigikohtu esimees Kaarel Parts ja õiguskantsler Anton Palvadre vaatavad       tagasi Eesti oma õigusriigi tekke raskustele ja kommenteerivad praegust elu-olu Eestis       õigusteaduse perspektiivist.
      Näitlejad: Raivo Adlas, Urmas Kalla, Julia Laffranque (Euroopa Inimõiguste Kohtu       kohtunik, Tartu Ülikooli külalisprofessor)

      Avamine
      Enn Tonka
, Eesti Juristide Liidu president 
      Irene Kull, Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees

Põhiseaduse tehnoloogia 
(Vanemuise kontserdimaja)

Väitlusjuht:  Tarmo JüristoPraxise juhatuse esimees

10.30–12.00
PhD Ülle Madise, Eesti Vabariigi õiguskantsler, Tartu Ülikooli külalisprofessor
Ühiskonna muutumise kajastamine Põhiseaduses – ajalooline ja võrdlev vaade
Jaan Tallinn, visionäär/ettevõtja
Eksistentsiaalsed riskid
Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansipi nõunik
Eksistentsiaalsed võimalused

12.00–12.30 Kohvipaus

Tehnoloogia ja inimene
(Vanemuise kontserdimaja)

Väitlusjuht: Mag. iur. Sten Andreas Ehrlich, Sotsiaalministeeriumi tööala asekantsler

12.30–14.00
Ajaloodoktor Margus Laidre, Eesti Vabariigi suursaadik Venemaal
Kas uus aeg loob alati uue inimese? Kas tehnoloogia on teinud rohkem head või halba?
Dr Katrin Merike Nyman-Metcalf, Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituudi külalisprofessor, e-Riigi Akadeemia uuringute ja juriidiliste küsimuste programmi juht
„Vanade“ põhiõiguste (privaatsus, intellektuaalomandi kaitse jne) kaitse võimalikkus
Mag. iur. Karmen Turk, advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat, Tartu Ülikooli IT-õiguse külalislektor, Euroopa Nõukogu ekspert
Robotid meie ümber, meiega koos ja meie nimel?

14.00–15.00
 Lõuna, osalejate siirdumine sektsioonidesse
NB! Sektsioonide "Meditsiin ja karistusõigus: range vastutus vs parem kvaliteet" ning "Õigusajalugu" osalejatele toimub lõuna V Spa konverentsikeskuses. Sektsiooni "Menetluse roll veendumuse kujundamisel" osalejatele toimub lõuna Dorpati konverentsikeskuses. Vanemuise kontserdimajas pakutakse lõunasööki üksnes sektsiooni "Tehisintellekt juristi teenistuses" osalejatele.

Tehisintellekt juristi teenistuses
(Vanemuise kontserdimaja)

Väitlusjuht:   Mag. iur. Hannes Vallikivi, Eesti Advokatuuri esimees, advokaadibüroo Derling       vandeadvokaat ja juhtivpartner

15.00–16.30

Jätame singulaarsuse ja robotitele hinge omistamise hetkeks kõrvale ning arutame, kuidas tehisintellekt juba lähiajal mõjutab juristide tööd. Kui palju õnnestub juristitööd automatiseerida ja kui suur on innovatsiooni majanduslik mõju? Mida on tarvis teha õigusaktide ja toimikute masintöödeldavaks muutmiseks? Ega väike õigusturg ja ahas keeleruum või eestikeelsele õigusemõistmisele saatuslikuks saada?
Sten Luiga, advokaadibüroo COBALT vanempartner, endine Eesti Advokatuuri esimees
Tõnis Saar, Justiitsministeeriumi kantsler
Evert Nõlv, legaltech ettevõtte ExtendLaw asutaja

16.30–16.50 Kohvipaus

Inimõiguste kaitse digitaalsel ajastul
(Vanemuise kontserdimaja)

Väitlusjuht:  Dr. iur. Mart Susi, Tallinna Ülikooli inimõiguste professor

16.50–18.20

PhD Tiina Pajuste, Tallinna Ülikooli rahvusvahelise õiguse lektor
Euroopa andmekaitse reformi teoreetilised ja praktilised väljakutsed
Mag. iur. Karmen Turk, advokaadibüroo TRINITI vandeadvokaat, Tartu Ülikooli IT-õiguse külalislektor, Euroopa Nõukogu ekspert
Õigusriiklus digitaalses ühiskonnas – kas enesestmõistetavus või nõel heinakuhjas?
Dr. iur. Mart Susi, Tallinna Ülikooli inimõiguste professor, ajakirja “East European Yearbook on Human Rights” peatoimetaja
Interneti tasakaalustamise valem
Uuringu “Sõnavabaduse kaitse uue meedia keskkonnas. Põhjamaade kogemus” tutvustus

Meditsiin ja karistusõigus: range vastutus vs parem kvaliteet
(V Spa konverentsikeskus)

Väitlusjuht : Steven-Hristo Evestus, Riigiprokuratuuri juhtiv riigiprokurör

15.00–16.30
MD, PhD Raul-Allan Kiivet, Tartu Ülikooli tervishoiukorralduse professor
Meditsiin ei vaja meediku karistamist vaid julgustamist
Dr. iur. Ants Nõmper, Ellex Raidla advokaadibüroo vandeadvokaat ja juhtivpartner
Meditsiiniõigus ei vaja arsti karistamist
Kadri Tammepuu, Eesti Patsientide Liit, juhatuse liige
Patsient ei vaja arsti karistamist

16.30–16.50 Kohvipaus

Kes on süüdi? Kas jagamismajandus ja tehnoloogia võimalused muudavad meie arusaamist (õiguslikust) vastutusest?
(V Spa konverentsikeskus)

Väitlusjuht:  Mag. iur. Kai Härmand, Justiitsministeeriumi õiguspoliitika asekantsler

16.50–18.20
Dr. iur. Karin Sein, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, eraõiguse osakonna juhataja asetäitja
Kes on mängijad? Tootja, tarbija, suurema ohuallika valdaja jm subjektid
Dr. iur. Janno Lahe, Tartu Ülikooli deliktiõiguse professor
Kes vastutab? Deliktiõiguse väljakutsed isejuhtivate sõidukite näitel
Dr. iur. Erkki Hirsnik, Tartu Maakohtu kohtunik
Kes vastutab? Karistusõiguse väljakutsed

Menetluse roll veendumuse kujundamisel
(Dorpati konverentsikeskus)

Väitlusjuht:   Kairi Kaldoja, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör

15.00–16.30

PhD Andreas Kangur, Tartu Ülikooli kriminaalprotsessi lektor
Inimpsühholoogiaga arvestav kriminaalmenetlus
Oliver Nääs, LEXTAL Advokaadibüroo vandeadvokaat ja partner
Tõendamine ja kohtu siseveendumuse kujunemine – menetluspoole tähelepanekud
Mag. iur. Sten Lind, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik
Tõendite lubatavuse ja usaldusväärsuse hindamise lahutamine: kohtuniku vaatenurk

16.30–16.50 Kohvipaus

Riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna roll sotsiaalhoolekandes
(Dorpati konverentsikeskus)

Väitlusjuhid:    PhD Lauri Leppik, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia       keskuse vanemteadur
      Aare Kruuser, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor

16.50–18.20

PhD Lauri Leppik, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskuse vanemteadur
Riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna roll sotsiaalhoolekandes
Dr. iur. Vallo Olle, Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik
Sotsiaalhoolekande küsimused õiguskantsleri töölaual
Häli Tarum, Sotsiaalministeerium, hoolekande osakonna juhataja
Liiga palju või liiga vähe regulatsiooni? Kohaliku tasandi sotsiaalhoolekande olukord.
Aare Kruuser, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor
Õigus kui vahend sotsiaalhoolekande korraldamisel. Probleemid praktikas 

Õigusajalugu I. Eesti - me arm ja hirm
(V Spa konverentsikeskus)

Väitlusjuht:  Dr. iur. Marju Luts-SootakTartu Ülikooli õiguse ajaloo professor

15.00–16.30
Ajaloodoktor Jaak Valge, Tartu Ülikooli uusima aja dotsent, Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juhtivteadur
Rahvaalgatuse ja rahvahääletuse regulatsioonide kujunemine Eesti põhiseadustes
PhD Ivo Juurvee, Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse uurimisprogrammi juht ja teadur
Riigisaladuse õiguslik kaitse Eesti Vabariigis 1918–1940 
PhD Merike Ristikivi, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo dotsent
Õiguse tegemine eestikeelseks 1920–30-ndatel aastatel
Ajaloodoktor Eero Medijainen, Tartu Ülikooli uusima aja professor
Eesti tunnustamise ja mitte-tunnustamise probleemid

16.30–16.50 Kohvipaus

Õigusajalugu II. Eesti - me arm ja hirm
(V Spa konverentsikeskus)

Väitlusjuht:  Dr. iur. Marju Luts-Sootak, Tartu Ülikooli õiguse ajaloo professor

16.50–18.20
Mag. iur. Hannes Vallikivi, Eesti Advokatuuri esimees, advokaadibüroo Derling vandeadvokaat ja juhtivpartner
Eesti kohtute ja kohtunike saatus 1940–1941
Ajaloodoktor Meelis Maripuu, Eesti Mälu Instituudi juhatuse liige
Õigussüsteemi rakendamine poliitilise režiimi teenistusse Eestis 1950. aastatel
Ajaloodoktor Tõnu Tannberg, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor
Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas toimunust sõjajärgsetel kümnendeil
Toomas Hiio, Tartu Ülikooli ajaloo- ja arheoloogia instituudi doktorant
Eesti (mineviku) õigusaktid kui ajaloolase uurimistöö üks allikaid: tõeotsingu ajatus ja kokkuleppe ajalikkus20.00    Pidulik õhtu koos toitlustamise ja elava muusikaga teaduskeskuses AHHAA
      (uksed avanevad kell 19.30 ja sulguvad kell 23.30)


Reede, 5. oktoober

Õiguskeel I. Euroopa keel on tõlkimine (Umberto Eco). Uued keeletehnoloogiad ja õiguslikud väljakutsed

(V Spa konverentsikeskus)

Väitlusjuht:  PhD Heiki Pisuke, Euroopa Komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi eesti keele       osakonna juhataja, Tartu Ülikooli külalisprofessor

9.30–10.30
Kuidas Euroopa Liidu õigusaktist saab Eesti õigus? Kas masin hakkab tõlkima õigusakte?
Osalejad: Merit-Ene Ilja, Euroopa komisjoni kirjaliku tõlke peadirektoraadi direktor, endine Eesti Õigustõlke keskuse direktor; Madis Vunder, Euroopa Kohtu mitmekeelsuse peadirektoraadi direktor; Ann Stolfot, Euroopa Liidu Nõukogu õigusteenistuse keelejurist; PhD Mark Fišel, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia dotsent; Dr. iur. Kadri SiibakRahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist
10.30–11.00
PhD Aleksei Kelli, Tartu Ülikooli intellektuaalse omandi õiguse professor, CLARIN ERIC (European Research Infrastructure Consortium for Language Resources and Technology) õiguskomitee esimees
PhD Arvi Tavast, qlaara asutaja
Revolutsioon keeletehnoloogias ehk milliseid õiguslikud küsimused tekivad eesti keele õpetamisel külmikule?

11.00–11.30 Kohvipaus

Õiguskeel II. Õigusaktide ja kohtulahendite arusaadavus ja tõlgendamine

(V Spa konverentsikeskus)

Väitlusjuht:  Mag. iur. Andres Parmas, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli       karistusõiguse assistent

11.30–13.00
Sõna, termin, mõiste: õigusaktide keelekasutus. Kellele peavad olema õigusaktid ja kohtulahendid arusaadavad?
Osalejad: Allar Jõks, Advokaadibüroo SORAINEN partner ja vandeadvokaat; Katre Kasemets, Eesti Keele Instituudi vanemterminoloog; Helen Kranich, Õiguskantsleri Kantselei, õiguskantsleri vanemnõunik; PhD Raul Narits, Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse professor; Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu kohtunik; Brit Tammiste, Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik

Riiklus ja Euroopa Liit: suveräänsuse ja põhiseaduse piirid

(Dorpati konverentsikeskus)

Väitlusjuht:   PhD Carri Ginter, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent

9.30–11.00
Prof Anneli Albi, Kenti ülikool, Canterbury, Suurbritannia
Ülevaade Euroopa Teadusnõukogu grandiprojekti „Rahvuslike põhiseaduste roll Euroopa ja globaalses valitsemises“ tulemustest
LLM Madis Ernits, Tartu Ringkonnakohtu kohtunik, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant
Riigi otsustusõiguse üleandmise sätestuse võimalikest muudatustest
PhD Eve Fink, advokaadibüroo FINK vandeadvokaat
Õiguspärase ootuse kaitse printsiibi muutumine Euroopa Liidu õiguskorra kaudu
PhD Carri Ginter, Tartu Ülikooli Euroopa õiguse dotsent
Põhiõiguste piirangute õigustamise erisused Euroopa Liidu ja riigisiseses õiguses pöörddiskrimineerimise näitel

11.00–11.30
Kohvipaus

Tehnoloogia maksustamine ja maksustamise tehnoloogia
(Dorpati konverentsikeskus)

Väitlusjuht:   Dmitri Jegorov, Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika asekantsler

11.30–13.00
Guido Viik, ettevõtja ja futuroloog
Tehnoloogia muudab maailma ja meid: töötamine tulevikus, inimese seos riigiga ja sotsiaalkindlustusega, tööjõud vs robotid, andmed on uus nafta.
LLM Helen Pahapill, Rahandusministeeriumi maksu- ja tollipoliitika nõunik
Internet kui uus jurisdiktsioon: kuidas olla igal pool ilma igal pool olemata: kas on aeg kasumi maksustamise põhimõtted maailmas ümber vaadata?
Evelyn Liivamägi, Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja
Tehnoloogia mõju maksuhaldusele: kas tulevikus on maksudeklaratsioone ja maksuameteid üldse vaja ning mida tähendab tehnoloogia maksuauditile?

Riikliku süüdistusfunktsiooni üleandmine advokatuurile riigireformi kontekstis: arutelu sisust, plussidest ja miinustest
(Dorpati konverentsikeskus)

Väitlusjuht:  PhD Eerik Kergandberg, riigikohtunik

9.30–11.00
Paul Keres, advokaadibüroo Glikman Alvin & Partnerid vandeadvokaat ja partner
Jaanus Tehver, advokaadibüroo Tehver & Partnerid vandeadvokaat, Eesti Advokatuuri aseesimees
Lavly Perling, riigi peaprokurör

11.00–11.30 Kohvipaus

Kohaliku omavalitsuse reform
(Dorpati konverentsikeskus)

Väitlusjuhid:  Õigusteaduste doktor Igor Gräzin, Euroopa Parlamendi liige
                     Aare Kruuser, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi lektor 

11.30–13.00
Airi Mikli, Riigikontrolöri nõunik
Haldusreformi õppetunnid
PhD Külli Taro, Õiguskantsleri Kantselei, õiguskorra kaitse osakonna juhataja
Kuidas haldus- ja riigireform võiks õigusloomet mõjutada?
PhD Aleksander Pulver, Tallinna Ülikooli loodus- ja terviseteaduste instituudi isiksusepsühholoogia lektor, eksperimentaalpsühholoogia ja käitumisteaduste konsultant
Riigi ja kohaliku omavalitsuse tegevuse korraldamisega seonduvad probleemid. Psühholoogi vaatenurk.
Õigusteaduste doktor Igor Gräzin, Euroopa Parlamendi liige
Õigus kui vahend riigi- ja kohaliku omavalitsuse reformi teostamisel

13.00–14.00 Lõuna

Kaasaegne riik. Kuidas edasi?
(Dorpati konverentsikeskus)

14.00
Prof Toomas Asser, Tartu Ülikooli rektor
Õigusteaduse vikipeediakonkursi „Eesti õigus“ auhindade üleandmine

Väitlusjuht:   Dr. iur. Irene Kull, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor
      Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi esimees

Kahe päeva arutelud võtab kokku poodiumdiskussioon. Erinevate õigusametite ja –harude esindajad toovad kuuldust välja enda jaoks olulisima. Mida saab ja tuleb kohe ära teha, et meie õiguskord toetaks paremini tehnoloogia arengut ja ühiskonna kohanemist sellega? Küsimuste ja repliikidega kutsutakse osalema ka kuulajad.

Poodiumil arutlevad: 
Mati Kadak, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja esimees; Ülle Madise, õiguskantsler
Lavly Perling, riigi peaprokurör; Priit Pikamäe, Riigikohtu esimees;
Meelis Pirn, Eesti Juristide Liidu tegevpresident; Urmas Reinsalu, justiitsminister;
Merle Saar-Johanson, Notarite Koja esimees; Karin Sein, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor; Hannes Vallikivi, Eesti Advokatuuri esimees