Sihtasutus Iuridicum on ajakirjade Juridica ja Juridica International väljaandja ning Põhiseaduse kommenteeritud veebiväljaande teostaja. Eesti õigusteadlaste päevade korraldamises osaleb sihtasutus 2003. aastast.          

Sihtasutuse Iuridicum asutamine otsustati Tartu Ülikooli nõukogu koosolekul 28. novembril 1997.  Asutamisotsus, millega kinnitati sihtasutuse põhikiri, kirjutati alla 23. detsembril 1997.

Sihtasutus Iuridicum on mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris alates 9. veebruarist 1998 ning on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja.

Nõukogu

Tarvo Puri

Nõukogu esimees, Tallinna notar

Norman Aas

Advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat ja partner

Kilvar Kessler

Finantsinspektsiooni juhatuse esimees

Ülle Madise

Õiguskantsler

Andres Parmas

Peaprokurör

Hannes Vallikivi

Advokaadibüroo WALLESS vandeadvokaat ja partner

Juhatus

Peep Pruks