36. Eesti õigusteadlaste päevad toimuvad 8.–9. oktoobril 2020 Tartus.

Põhiseadus 100 on juristkonna tänavuse suurfoorumi läbiv telg, millest toimkond on lähtunud programmi koostamisel. Plenaaristungi ja kokkuvõtva poodiumdiskussiooni vahele mahuvad kahel päeval samaaegselt neljas paneelsessioonis toimuvad arutelud enam kui viieteistkümnel põhiseadusega seonduval teemal. Kogenud väitlusjuhtide juhendamisel esineb paneelides enam kui kaheksakümmend ettekandjat.

Tervitusõhtu toimub kolmapäeval, 7. oktoobril korp! Sakala konvendihoones.

Tavapäraselt võtab töise konverentsipäeva kokku neljapäeval, 8. oktoobril toimuv peoõhtu, mis sedakorda peetakse Tartu turuhoones kahel korrusel.

Õigusteadlaste päevade raames on piiratud arvul inimestel võimalus külastada värskelt renoveeritud Riigikohtu hoonet ja heita pilk sellele, kuidas endisest kliinikuhoonest on saanud nüüdisaegne kohtumaja. Ekskursioone juhivad Riigikohtu töötajad ja kohtunikud.

Õigusteadlaste päevadeks ilmub rahvusvahelise eelretsenseeritava ajakirja Juridica International 2020. aasta väljaanne.

Huvilised saavad raamatuesitlusel tutvuda kirjastuse Juura uute õiguskirjanduse väljaannetega.

36. Eesti õigusteadlaste päevade toimkonna koosolekuid alustati 30. septembril 2019, tänavu jätkati tööd peamiselt veebis. Korraldustöösse panustasid Eesti Juristide Liit, Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts, Justiitsministeerium, Riigikohus, Õiguskantsleri Kantselei, Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutus Iuridicum, Eesti Teaduste Akadeemia riigiõiguse sihtkapital, Eesti Advokatuur, Riigiprokuratuur, Notarite Koda, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda, Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituut. Samuti toetab üritust Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut.