Palume tutvuda alljärgneva korraldusinfoga, et tänavused õigusteadlaste päevad kujuneksid teile võimalikult meeldivaks.

Erirong Tallinnast Tartusse
Kolmapäeval, 3. oktoobril sõidab Tallinnast Tartusse  õigusteadlaste päevade
osalejate erirong väljumisega Balti jaamast kell 18.15.

Eesti Akadeemiline Õigusteaduse Selts (EAÕS) pakub rongisõidul kuulamiseks ettekandeid. Populaarteaduslikus võtmes kõnelevad Gea Lepik (intellektuaalomand), Age Värv (alusetu rikastumine), Anto Kasak (robotid ja pankrot), Marko Kairjak (algokauplemine).

Kuna rongis on piiratud arv kohti, siis  broneerimiseks on vajalik eraldi registreeruda (registreerimine avatakse uuesti 15. augustist). Erirongiga tervitusõhtule saabujatele tagatakse pagasi paigutamine Tartu vaksalihoones valvega alal. Õhtu lõppedes - orienteeruvalt kell 23.00 - viivad bussid soovijad hotellidesse laiali, liikudes V Spa, Pallase, Dorpati, Tartu, Londoni ja Lydia hotellide lähistele.

Tervitusõhtu
Kolmapäeval, 3. oktoobril toimub tervitusõhtu Tartu vaksalihoones algusega kell 20.30. Koha broneerimiseks on vajalik eraldi registreeruda (registreerimine avatakse uuesti 15. augustist).

Tervitusõhtul meenutatakse 30 aasta möödumist EAÕSi asutamisest.
Tudengiteaduse arendamiseks ja ettekandekoosolekute läbiviimiseks palutakse seltsi tegevust toetada nagu seda on paljude poolt aastate vältel tehtud. Toetussumma saab kanda EAÕSi arvelduskontole EE312200001120072894 või teha seda kohapeal. Ühtlasi kutsutakse seltsi liikmeid ühinema algatusega annetada seltsile selle aasta teadusartiklite eest saadud honorar.

Tervitusõhtul esitletakse Tsiviilkohtumenetluse kommentaare (I–III).
On märgiline, et kolmest raamatust koosneva suurteose esitlus toimub juristkonna suurfoorumi „Eesti Vabariik 100 – kaasaegne riik“ eelõhtul. Sobivamat aega on raske leida, on ju toimetajad tõdenud: „Nüüd on Eesti territooriumil kehtivat tsiviilkohtumenetlust reguleerivat seadust esmakordselt ka kommenteeritud. Seda ei ole tehtud ei enne 1940. aastat kehtinud seaduse ega ka Nõukogude ajal kehtinud seaduse osas. Puudunud on ja puuduvad ka terviklikud omamaised tsiviilkohtumenetluse õpperaamatud. Seega on tegu esmakordse sellise projektiga, mille eesmärk on omamaise tsiviilkohtumenetlusõigusteaduse arendamine ja ühtse teooria kujundamine.“

Erirongile ja tervitusõhtule registreerimisel saadetakse e-posti aadressile link, mis võimaldab registreerimisest loobuda. Seetõttu on registreerimisel oluline märkida e-posti aadress, mille kaudu saate isiklikult teadet lugeda.

35. Eesti õigusteadlaste päevade  "Eesti Vabariik 100 – kaasaegne riik" avamine toimub neljapäeval, 4. oktoobril tavapärase hommikuse plenaaristungiga Vanemuise kontserdimajas. Pärastlõunal jätkub töö sektsioonides Vanemuise kontserdimajas ning Dorpati ja V Spa konverentsikeskustes. Reedel, 5. oktoobril toimuvad sektsioonid Dorpati ja V Spa konverentsikeskustes ning Tartu Ülikooli aulas. Sektsioonide jaotus eelnimetatud toimumiskohtade vahel avaldatakse programmis kuu aega enne õigusteadlaste päevade algust.

Sektsioonide veebiülekanded on nähtavad ja järelvaadatavad Tartu Ülikooli Televisioonis

Filmiprogramm "Need ei vaata tagasi"
RUJA/Ernst Enno 1971
 
Eesti Vabariigi 100 sünniaastapäevale pühendatud õigusteadlaste päevadel pakutakse esmakordselt filmiprogrammi õigusteadlastest, kes olid Eesti riigi sünni juures. Juristide tähtust ja osakaalu Eesti Vabariigi loomisel ei saa alahinnata. Presidendid, riigivanemad, ministrid, diplomaadid, riigiametnikud nagu J. Uluots, J. Tõnisson, J. Vilms, K. Päts, A. Piip, O. Strandman, J.Jaakson, K. Selter, J. Teemant jt  andsid oma Peterburi või Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas omandatud teadmised ja kogemused uue rahvusriigi ülesehitusse. Nende tegevus oli kirglik ja kartmatu, entusiastlik ja riskantne, kuid nad ei vaadanud kunagi tagasi. Paljud neist julgetest meestest kaotasid hiljem oma Eestile elatud elu vangilaagrites. Lisaks on programmis filmid järjepidevuse hoidjatest, tänu kellele Eesti Vabariik taastati õigusliku järjepidevuse alusel.

Filmiprogramm toimub kahel päeval: 4. oktoobril alates kella 15.00st ja 5. oktoobril alates kella 10.00st Dorpati ja V Spa konverentsikeskustes.

Pidulik õhtu
Neljapäeval, 4. oktoobril kell 20.00–23.00 toimub pidulik õhtu toitlustamise ja elava muusikaga (toimumiskoht avaldatakse augustis).  Piduliku õhtu kutse saavad osalised kätte Vanemuise
kontserdimajas asuvast infolauast neljapäeval, 4. oktoobril alates kella 9.00.

Toitlustus
Kõigile osalejatele on mõlemal päeval tagatud osalustasu sees kohvipausid ja lõunad.

Neljapäeva, 4. oktoobri esimeses pooles pakutakse kohvipause kõigile osalejatele Vanemuise kontserdimajas. Alates lõunasöögist jaguneb toitlustuse pakkumine Vanemuise kontserdimaja, V Spa ja Dorpati konverentsikeskuste vahel. Reedel, 5. oktoobril pakutakse toitlustust V Spa ja Dorpati konverentsikeskustes.
 
Parkimine
Neljapäeval, 4. oktoobril on parkida võimalik üksnes Vanemuise tänava ülemises parklas (Vanemuise 15, kuni 45 kohta). Tasuta parkimiskaarte on võimalik saada alates kella 8.30st parkimise koordinaatori käest Vanemuise ülemisest parklast. Alates kella 11.30st jagatakse parkimiskaarte infolauast Vanemuise kontserdimajas. Tasuta kohti on paraku piiratud arv ning nende täitumisel tuleb maksta tavapärast B-tsooni parkimistasu 1 €/h või 5 €/päev. B-tsoonis on 90 minutit parkimist parkimiskellaga tasuta.

Loobumine
Juhul kui olete registreerunud ja osalustasu maksnud, kuid teil ei ole võimalik osaleda, palume sellest teatada esimesel võimalusel e-posti aadressil: otp@iuridicum.ee  Osalustasu tagastatakse, kui edastate osalemisest loobumise teate hiljemalt 31. augustiks 2018.